Kedves Hallgatók!

A 2021/2022-es tanév I. félévében a tanulmányi ösztöndíjak az alábbiak szerint alakulnak:

Üdvözlettel:
Sáfrány Laura
ÁJK-SZÖB Elnök

2021. October 4. - 10:20


Kedves Hallgatók!

A 2021/22-es tanévben a képviselő választásokra az alábbiak szerint kerül sor:

– 1. évfolyamos Igazságügyi Igazgatási Alapszak (továbbiakban: igi.): 2021.09.21. (kedd) 9:30 A/1 128.

1. évfolyamos Felsőoktatási Szakképzés (továbbiakban: fsz.): 2021.09.20. (hétfő) 13:30 A/6 XIX:

1. évfolyamos Személyi- munkaügyi és szociálisigazgatási alapszak (továbbiakban: szmsz.): 2021.09.23. (csütörtök) 11:30 A/1 307.

1. évfolyamos Jogász Szak: 2021.09.21. (kedd) 11:30 A/6 XVIII.

2. évfolyamos Igazságügyi Igazgatási Alapszak: 2021.09.21 (kedd) 13:30 A/1 314.

2. évfolyamos Felsőoktatási Szakképzés: 2021.09.20. (hétfő) 9:30 A/1 312

2. évfolyamos Munkaügyi- és Társadalombiztosítási Alapszak (továbbiakban: mtb.): 2021.09.21. (kedd) 11:30 A/6 117A

2. évfolyamos Jogász Szak: 2021.09.20. (hétfő) 11:30 A/6 XX.ea.

3. évfolyamos Igazságügyi Igazgatási Alapszak: 2021.09.21. (kedd) 10:30 A/1 307.

3.évfolyamos Munkaügyi- és Társadalombiztosítási Alapszak: 2021.szeptember 20. (hétfő) 12:30 A/1 223.

3. évfolyamos Jogász Szak: 2021.09.21. (kedd) 9:30 A/6 XIX.ea.

4. évfolyamos Jogász Szak: 2021.09.23. (csütörtök) 11:30 A/6 XVIII.ea.

5. évfolyamos Jogász Szak: 2021.09.20. (hétfő) 15:30 A/6 XVIII.ea.

Adatvédelmi tájékoztató elérhetősége:
https://linksharing.samsungcloud.com/p4HeSW4vKwqs

Üdvözlettel:
Harsányi Vivien
ÁJK-HÖK Elnök

2021. September 19. - 10:23


Tisztelt ÁJK-s Hallgatók!

Az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata (ÁJK-HÖK) pályázatot hirdet

– HÖK képviselői,
– Szociális és Ösztöndíj Bizottság tagsági,
– Kollégiumi Bizottság tagsági,
tisztségek betöltésére a 2021/22-es tanévre.

A képviselői tisztségeket az 1.-3. évfolyamokon jogász szakon 1 hallgató, az alapszakokon (jogi asszisztens, igazságügyi igazgatási, munkaügyi- és társadalombiztosítási) együttesen 1 hallgató fogja betölteni. A 4.-5. évfolyamokon jogász szakon 1 hallgató fogja betölteni a képviselői tisztségeket.

Pályázni lehet azoknak, akik az Állam- és Jogtudományi Kar beiratkozott és aktív nappali tagozatos hallgatói. A pályázatnak tartalmaznia kell egy jelentkezési lapot (pályázó nevét, fényképét, tankörszámát, Neptun kódját, elérhetőségét (telefonszám, e-mail), valamint motivációs levelét, illetve a pályázónak a pályázat minden oldalát aláírásával kell ellátnia. A pályázat terjedelme max. 2 oldal.

A kollégiumi bizottsági képviselői pozícióra csak kollégista hallgató pályázhat.

A pályázatok leadása e-mailben az ajkhok@uni-miskolc.hu címre és személyesen lezárt borítékban az A/6 épület fsz. 5 irodában (Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatal).

A pályázatok leadási határideje: 2021. 09. 17.

A szavaztatások a pályázati időszak lezárultát követően, előre meghatározott órarendi foglalkozásokon kerülnek lebonyolításra!

Miskolc, 2021. szeptember 09.

Harsányi Vivien ME-ÁJK HÖK elnök

2021. September 9. - 18:22


Tisztelt ÁJK Hallgatók!

Az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Küldöttgyűlése (ÁJK-HÖK) pályázatot hirdet

 • Valéta Bizottság elnök

tisztség betöltésére a 2021/22-es tanévre.

Valéta Bizottság elnöki tisztségre pályázni lehet az Állam- és Jogtudományi Kar azon beiratkozott nappali tagozatos hallgatóinak, akik a Selmeci hagyományok szellemében megkeresztelkedtek. 

A tisztség betöltéséhez a következő feltételeknek kell megfelelni:

 • Keresztelkedés éve a 2017/2018-as tanév
 • A Miskolci Egyetemre való beiratkozásukat követő 8. félévre beiratkoztak
 • A mintanterv szerint haladva 210 kreditpontot megszereztek
 • Aki a korábbiakban töltött be Valéta Bizottsági tisztséget nem választható újra.

A fényképes pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó és Valéta Pénztárosának nevét, alias nevét, tankör számát, Neptun kódját, elérhetőségét (telefonszám, e-mail), Valéta Bizottság tagjainak nevét, valamint motivációs levelét és krediteinek igazolását. Érvényességéhez fontos a pályázat minden oldalának aláírása. A pályázat terjedelme max. 5 oldal.

A pályázat benyújtásának módja:

a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel e-mailben az ajkhok@uni-miskolc.hu címre.

A pályázatok leadási határideje: 2021. április 16. 12:00 óra.

Miskolc, 2021. március 31.

   Varga Zsófia Kincső
                                                                                  Állam- és Jogtudományi Kar
                                                                                    Hallgatói Önkormányzat
                                                                                                        elnök

2021. March 31. - 7:22


Tisztelt ÁJK Hallgatók!

Az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Küldöttgyűlése (ÁJK-HÖK) pályázatot hirdet a következő tisztségekre:

 • Hallgatói Önkormányzat elnöke
 • Szociális- és Ösztöndíj Bizottság elnöke
 • Kollégiumi Bizottság elnöke
 • Vadlaw Hallgatói Újság Szerkesztői Bizottság főszerkesztő

tisztség betöltésére a 2021/22-es tanévre.

Kollégiumi Bizottság elnöki tisztségre pályázni lehet azoknak az Állam- és Jogtudományi Karra beiratkozott aktív nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóknak, akik legalább egy évig töltöttek be bárminemű tisztséget az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatában, vagy annak bármely albizottságában és a 2020/21-es tanév első félévére vonatkozóan a kollégiumba sikeres felvételt nyertek és a távoktatás elrendeléséig kollégista hallgatók voltak.

Hallgatói Önkormányzat elnöki és Szociális- és Ösztöndíj Bizottság elnöki tisztségre pályázni lehet azoknak az Állam- és Jogtudományi Karra beiratkozott aktív nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóknak, akik legalább egy évig töltöttek be bárminemű tisztséget az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatában vagy annak bármely albizottságában.

Vadlaw Hallgatói Újság Szerkesztői Bizottság főszerkesztői pozícióra pályázni lehet azoknak az Állam- és Jogtudományi Karra beiratkozott aktív nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóknak, aki bárminemű tisztséget töltött be a Vadlaw Hallgatói Újság Szerkesztői Bizottságban. 

A fényképes pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, tankör számát, neptun kódját, elérhetőségét (telefonszám, e-mail), igazolást a korábbi tevékenységéről, valamint motivációs levelét, –  illetve a 2020/21-es tanévre vonatkozó kollégiumi felvételről a ME-HÖK KB által kiállított igazolást a Kollégiumi Bizottság elnöke esetében. Érvényességéhez fontos a pályázat minden oldalának aláírása. A pályázat terjedelme max. 5 oldal.

A pályázat benyújtásának módja: e-mailben az ajkhok@uni-miskolc.hu.

A pályázatok leadási határideje: 2021. április 16. 12:00 óra.


Miskolc, 2021. március 31.   

                                                                                          Varga Zsófia Kincső
                                                                                  Állam- és Jogtudományi Kar
                                                                                    Hallgatói Önkormányzat
                                                                                                        elnök

2021. March 31. - 7:20


Kedves Hallgatók!

A 2020/2021-es tanév II. félévében a tanulmányi ösztöndíjak az alábbiak szerint alakulnak:

Üdvözlettel:

Sáfrány Laura

ÁJK-SZÖB elnök

2021. March 8. - 9:52


Tisztelt ÁJK Hallgatók!

Az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Küldöttgyűlése (ÁJK-HÖK) pályázatot hirdet a következő tisztségekre:

 • Kollégiumi Bizottság elnöke

tisztség betöltésére a 2020/21-es tanév II. félévére.

Pályázni lehet azoknak az Állam- és Jogtudományi Karra beiratkozott aktív nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóknak, akik legalább egy évig töltöttek be bárminemű tisztséget az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatában, vagy annak bármely albizottságában és a 2020/21-es tanév első félévére vonatkozóan a kollégiumba sikeres felvételt nyertek és a távoktatás elrendeléséig kollégista hallgatók voltak.

A fényképes pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, tankör számát, neptun kódját, elérhetőségét (telefonszám, e-mail), igazolást a korábbi tevékenységéről, valamint motivációs levelét, illetve a 2020/21-es tanévre vonatkozó kollégiumi felvételről a ME-HÖK KB által kiállított igazolást. Érvényességéhez fontos a pályázat minden oldalának aláírása. A pályázat terjedelme max. 5 oldal.

A pályázat benyújtásának módja: e-mailben az ajkhok@uni-miskolc.hu.

A pályázatok leadási határideje: 2021. január 22. 20:00 óra.


Miskolc, 2021. január 14.                                                                                                                Varga Zsófia Kincső
 ME-ÁJK HÖK elnök

2021. January 14. - 12:31


Kedves Hallgatók!

A 2020/2021-es tanév I. félévében a tanulmányi ösztöndíjak az alábbiak szerint alakulnak:

Miskolc, 2020. október 6.

Sáfrány Laura
ÁJK-SZÖB elnök

2020. October 7. - 8:17


Kedves Hallgatók!

A 2020/21-es tanév képviselő választásának szavazásaira az alábbi időpontokban és helyeken kerül majd sor a tanórákat követően:

 • 1. évfolyam Igazságügyi Igazgatási Alapszak (továbbiakban: igi.): 2020.09.24. (csütörtök) 11:30 A/6 XIX.ea.
 • 1. évfolyam Felsőoktatási Szakképzés (továbbiakban: fsz.): 2020.09.24. (csütörtök) 13:30 A/6 XIX.ea.
 • 1. évfolyam Munkaügyi- és Társadalombiztosítási Alapszak (továbbiakban: mtb.): 2020.09.21. (hétfő)  11:30 A/6 216.
 • 1. évfolyam Jogász Szak: 2020.09.23. (szerda) 9:30 A/2 fsz.1.
 • 2. évfolyam Igazságügyi Igazgatási Alapszak: 2020.09.22. (kedd) 13:30 A/6 131.
 • 2. évfolyam Felsőoktatási Szakképzés: 2020.09.21. (hétfő) 12:30 A/6 XIX.ea.
 • 2. évfolyam Munkaügyi- és Társadalombiztosítási Alapszak: 2020.09.21. (hétfő) 13:30 A/1 mfsz.11. és 14:30 A/6 22B
 • 2. évfolyam Jogász Szak: 2020.09.22. (kedd) 9:30 A/6 XX.ea.
 • 3. évfolyam Igazságügyi Igazgatási Alapszak: 2020.09.24. (csütörtök) 9:30 A/6 XIX.ea.
 • 3. évfolyam Jogász Szak: 2020.09.22. (kedd) 11:30 A/6 XX.ea. 
 • 4. évfolyam Jogász Szak: 2020.09.23. (szerda) 13:00 A/6 XVIII.ea.
 • 5. évfolyam Jogász Szak: 2020.09.23. (szerda) 11:30 A/6 XXI.ea.

 HétfőKeddSzerdaCsütörtök
9:30 Jogász 2. évfolyamA/6 XX.ea.Jogász1.évfolyamA2 fsz.1.IGI 3.évfolyamA/6 XIX.ea.
11:30MTB 1.évfolyamA/6 216.Jogász 3. évfolyamA/6 XX.ea.Jogász5.évfolyamA/6 XXI. ea.IGI 1.évfolyamA/6 XIX.ea.
12:30FSZ. 2. évfolyamA/6 XIX.ea.   
13:30MTB2.évfolyamA/1 mfsz.11.IGI2.évfolyamA/6 13113:00
Jogász 4.évfolyamA/6 XVIII.ea.
FSZ1.évfolyamA/6 XIX.ea.
14:30MTB 2. évfolyamA/6 22B   

2020. September 19. - 11:42


Tisztelt ÁJK-s Hallgatók!

Az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata (ÁJK-HÖK) pályázatot hirdet
– HÖK képviselői,
– Szociális és Ösztöndíj Bizottság tagsági,
– Kollégiumi Bizottság tagsági,
tisztségek betöltésére a 2020/21-es tanévre.

A képviselői tisztségeket az 1.-3. évfolyamokon jogász szakon 1 hallgató, az alapszakokon (jogi asszisztens, igazságügyi igazgatási, munkaügyi- és társadalombiztosítási) együttesen 1 hallgató fogja betölteni. A 4.-5. évfolyamokon jogász szakon 1 hallgató fogja betölteni a képviselői tisztségeket.

Pályázni lehet azoknak, akik az Állam- és Jogtudományi Kar beiratkozott és aktív nappali tagozatos hallgatói. A pályázatnak tartalmaznia kell egy jelentkezési lapot (pályázó nevét, fényképét, tankörszámát, Neptun kódját, elérhetőségét (telefonszám, e-mail), valamint motivációs levelét, illetve a pályázónak a pályázat minden oldalát aláírásával kell ellátnia. A pályázat terjedelme max. 2 oldal. 

A kollégiumi bizottsági képviselői pozícióra csak kollégista hallgató pályázhat.

A pályázatok leadása e-mailben az ajkhok@uni-miskolc.hu címre és személyesen lezárt borítékban az A/6 épület fsz. 5 irodában (Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatal). 

A pályázatok leadási határideje: 2020.  09.  18.


A szavaztatások a pályázati időszak lezárultát követően, előre meghatározott órarendi foglalkozásokon kerülnek lebonyolításra!

Miskolc, 2020. szeptember 08.

Varga Zsófia Kincső  
ME-ÁJK HÖK elnök

2020. September 9. - 11:39


Kedves Leendő Elsőéves Hallgatók!

Mostantól kezdetét veszi a jelentkezés!

Ez alkalomból szeretnénk Titeket meghívni a nyár legnagyobb bulijába, a Gólyatáborba, azaz a bALEK7-re!

Ne maradj ki Te sem az első egyetemi élményekből, vegyél részt te is a nyár legnagyobb buliján!

A bALEK7 remek lehetőséget nyújt, hogy megismerkedjetek a leendő évfolyamtársaitokkal és a felsőbb éves hallgatókkal.

Ezen kívül belecsöppenhettek még tanévkezdés előtt az egyetemi életbe és a hagyományőrzés világába!

Reméljük augusztusban találkozunk és együtt bulizunk egy nagyot az évkezdés előtt!

A meghívót és a jelentkezési lap linkjét ezen a linken találhatjátok:

📌

Jelentkezési lap:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiEUz3xpbLvYkjKyELMeg6SG7NNd8AXk7uxMJ0s79Aot_lkw/viewform

📌

Meghívó: https://docs.google.com/file/d/1nRBKGkepd8HJFka9LE5–55Wux5t2wEV/edit?usp=docslist_api&filetype=msword

2020. July 31. - 10:34


Tisztelt ÁJK Hallgatók!

Az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának Küldöttgyűlése (ÁJK-HÖK) pályázatot hirdet:

 • Valéta Bizottság elnök

tisztség betöltésére a 2020/21-es tanévre.

Pályázni lehet az Állam- és Jogtudományi Kar azon beiratkozott nappali tagozatos hallgatóinak, akik a Selmeci hagyományok szellemében megkeresztelkedtek. 

A tisztség betöltéséhez a következő feltételeknek kell megfelelni:

 • Keresztelkedés éve a 2016/2017-es tanév
 • A Miskolci Egyetemre való beiratkozásukat követő 8. félévre beiratkoztak
 • A mintanterv szerint haladva 210 kreditpontot megszereztek
 • Aki a korábbiakban töltött be Valéta Bizottsági tisztséget nem választható újra.

A fényképes pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó és Valéta Pénztárosának nevét, alias nevét, tankör számát, Neptun kódját, elérhetőségét (telefonszám, e-mail), Valéta Bizottság tagjainak nevét, valamint motivációs levelét és krediteinek igazolását. Érvényességéhez fontos a pályázat minden oldalának aláírása. A pályázat terjedelme max. 5 oldal.

A pályázat benyújtásának módja:

a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel e-mailben az ajkhok@uni-miskolc.hu címre.

A pályázatok leadási határideje: 2020. május 5. 12:00 óra.

Miskolc, 2020. április 24.

Varga Zsófia Kincső
Állam- és Jogtudományi Kar
Hallgatói Önkormányzat
Elnök

2020. April 29. - 9:53


Figeczki Blanka és Nagy Zsuzsanna 3. éves jogász szakos hallgatók beszámolója, milyen is egy Erasmus, ha azt éppen egy világjárvány okán karanténba helyezett országban, vagyis Olaszországban töltöd.

Kedves Hallgatók, Diáktársaink!

Novemberben még arról írtunk cikket a kari újságba, hogy mennyire várjuk az Erasmus félévünket, amit Olaszországban fogunk eltölteni. Az első hónap úgy is telt, ahogy elképzeltük. Buliztunk, ismerkedtünk a hellyel, számos új emberrel és a nyelvvel. Aztán az egyik este, amikor vígan vacsoráztunk a barátainkkal egy indiai étteremben, Giuseppe Conte, az olasz miniszterelnök váratlanul bejelentette, hogy lezárják az országot és kötelező karanténba kell vonulnia mindenkinek. Magyarországon még a kötelező karantént nem vezették be, ezért szeretnénk nektek egy kicsit mesélni az itteni helyzetről, ezzel buzdítva titeket arra, hogy miért is legyetek felelősségteljesek és mivel tudnátok segíteni ti, mint állampolgárok, hogy a helyzet minél hamarabb jóra forduljon. 

Ha két héttel ezelőtt valaki azt mondja nekünk, hogy le fogják zárni egész Olaszországot a vírus miatt, valószínűleg kinevettük volna. Bezárták az oktatási intézményeket, oké rendben, mint jó egyetemi hallgatók, először még örültünk is a hírnek, hisz bejárás helyett online folytak az órák. Gondoltuk ennyivel le is van zárva az egész téma, ugyanúgy tartottunk összejöveteleket a többiekkel. Később vesztegzár alá helyeztek Olaszország északi részén jó néhány települést, aztán megyéket. Három zónára osztották az országot, örültünk, hogy mi nem a vörös zónában vagyunk, az élet ment tovább. Pár nappal később, a miniszterelnök bejelentése után az éttermek, kávézók, szórakozóhelyek is bezártak, végül az emberek arra kényszerültek, hogy saját otthonaikban maradjanak. Nincs kijárás, csak a legindokoltabb esetekben, kizárólag a kitöltött felelősségi nyilatkozattal lehet elhagyni a lakóhelyeket. A boltok előtt kígyóznak a sorok, sorszámot kell húzniuk a vásárlóknak. Az utcákon rendőrök -illetve már vannak olyan városok, ahol katonák- ellenőrzik az embereket. A felhőtlen hétköznapi életvitel és a jelenlegi helyzet között nagyon kevés idő telt el, egyik pillanatról a másikra változott meg az itteniek élete. 

Megosztó véleményeket lehet az interneten olvasni, miszerint az olasz kormány nem lépett időben, ezért alakult ki ez a helyzet. Ennek számos indoka van, hogy miért nem léptek hamarabb, ezeket pontosan mi sosem fogjuk megtudni, de ha tudnánk sem tehetnénk semmit jelenleg. Ez egy olyan krízishelyzet, ami elől nem lehet elmenekülni, mindenhová eljut a vírus. Viszont, amit mi megtehetünk:

1. Követjük a kormány által kibocsátott rendelkezésekben foglaltakat.

2. Otthon maradunk, hogy lassítsuk a vírus terjedését (jelenleg, ahogy ezt a cikket írjuk, tizenegyedik napja vagyunk itthon).

3. Felhívjuk mások figyelmét arra, hogy mennyire fontos a felelősségteljes viselkedés ebben az időszakban.

4. Ha emberek közé megyünk (pl. bevásárlás során), maszkot és kesztyűt húzunk.

5. Csak indokolt esetben hagyjuk el az otthonunkat és akkor is lehetőleg egyedül (erre a rendőrök is felhívják a figyelmet).

6. Fontos az alapos és rendszeres kézmosás, fertőtlenítés.

7. Figyelünk az idősebbekre.

Mi nagyon is jól tudjuk, hogy nekünk, fiataloknak a bezártság mennyire nehéz, mi sem így képzeltük el az Erasmus félévünket, de a saját és mások érdekében követjük az utasításokat. Gondoljatok a családotokra, barátaitokra és tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy ők és ti is biztonságban vészelhessétek át ezt az időszakot. Legyetek kedvesek és megértőek egymással, össze kell most fognunk! A legfontosabb pedig: MARADJATOK OTTHON! 

#iostoacasa #maradjotthon #andratuttobene #mindenrendbenlesz 

2020. March 21. - 10:13


Kedves Hallgatók!

A tanulmányi ösztöndíjak kiosztására a félévben az alábbi átlagok alapján kerül majd sor, a táblázatban meghatározott összegek szerint:

Miskolc, 2020. március 9.

Sáfrány Laura
Szociális- és Ösztöndíj Bizottság
Elnök

2020. March 9. - 10:24