Tisztelt ÁJK-s Hallgatók!

Az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata (ÁJK-HÖK) pályázatot hirdet
– HÖK képviselői,
– Szociális és Ösztöndíj Bizottság tagsági,
– Kollégiumi Bizottság tagsági,
tisztségek betöltésére a 2020/21-es tanévre.

A képviselői tisztségeket az 1.-3. évfolyamokon jogász szakon 1 hallgató, az alapszakokon (jogi asszisztens, igazságügyi igazgatási, munkaügyi- és társadalombiztosítási) együttesen 1 hallgató fogja betölteni. A 4.-5. évfolyamokon jogász szakon 1 hallgató fogja betölteni a képviselői tisztségeket.

Pályázni lehet azoknak, akik az Állam- és Jogtudományi Kar beiratkozott és aktív nappali tagozatos hallgatói. A pályázatnak tartalmaznia kell egy jelentkezési lapot (pályázó nevét, fényképét, tankörszámát, Neptun kódját, elérhetőségét (telefonszám, e-mail), valamint motivációs levelét, illetve a pályázónak a pályázat minden oldalát aláírásával kell ellátnia. A pályázat terjedelme max. 2 oldal. 

A kollégiumi bizottsági képviselői pozícióra csak kollégista hallgató pályázhat.

A pályázatok leadása e-mailben az ajkhok@uni-miskolc.hu címre és személyesen lezárt borítékban az A/6 épület fsz. 5 irodában (Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatal). 

A pályázatok leadási határideje: 2020.  09.  18.


A szavaztatások a pályázati időszak lezárultát követően, előre meghatározott órarendi foglalkozásokon kerülnek lebonyolításra!

Miskolc, 2020. szeptember 08.

Varga Zsófia Kincső  
ME-ÁJK HÖK elnök

Vissza az előző oldalra

2020. September 9. - 11:39