Hallgatói Önkormányzat tevékenysége
A kari hallgatói önkormányzat (továbbiakban: kari HÖK) a kar önkormányzatának részeként a hallgatók alanyi jogú képviseletét látja el a a kar döntés-előkészítő és döntéshozó testületében, valamint a ME-HÖK-ban


A kari HÖK feladati és kötelezettségei:

a, a kari szabályzatok kidolgozása, elfogadása, módosítása és bemutatása a ME-HÖK-nak,
b, a kari HÖK elnökség tisztújító közgyűlésének összehívása minden tanévben
c, kari képviselő választások lebonyolítása minden tanév kezdetén (legkésőbb szeptember 30-ig)
d, képviselők küldése és részvétel a kari döntés-előkészítő és döntéshozó testületek, valamint a ME-HÖK munkájában,
e, dönt a térítási és juttatási szabályzatban (Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet IV.fejezete) meghatározott ügyekben, továbbá a térítési és juttatási szabályzatban meghatározottak szerint közreműködik a hallgatók tanulmányi ösztöndíj, szociális és más támogatási ügyek intézésében [Ftv. 78. § (5) bek. f. pont].
f, részvétel a felvételi ügyek intézésében,
g, a kari oktatói munka hallgatói véleményezése,
h, kari hagyományápoló és diákrendezvények szervezése és támogatása,
i, köteles az Egyetemhez méltó magatartást tanúsítani, a ME-HÖK határozatait betartani,
j, a kari HÖK elnökének személyével képviseli a kari HÖK-ot, mint
tagszervezetet a Miskolci Egyetemisták Szövetségének (továbbiakban: MESZ) Közgyűlésében,
k, a Kollégiumok SzMSz-ának rendelkezése alapján részvétel a kollégium ügyek szervezésében és koordinálásában,
l, a kari HÖK-nek a kari képviselőválasztásról szóló jegyzőkönyveket, valamint minden közgyűlésének jegyzőkönyvét 8 napon belül meg kell küldeni a ME-HÖK-nak.


 
Dönt:

a, saját működési szabályzatának elfogadásában és módosításában,
b, a kar által a kari HÖK működésének biztosítására átadott pénzeszközök felhasználásában, melyet a dékán ellenőriz,
c, a ME-HÖK által a kari HÖK működésének biztosítására átadott
pénzeszközök felhasználásában, melyet a ME-HÖK elnök ellenőriz, d, minden jogszabály és az egyetemi szabályzatok által hatáskörébe utalt kérdésben.


Egyetértési jogot gyakorol:

a, az egyetemi SzMSz 99. § (3) bekezdésben felsorolt kari szabályozásában,
b, a ME-HÖK SzMSz 2§ (3) bekezdés a, pontjában megfogalmazottak, valamint a hivatkozott pontban nevesített szabályzatok kari függelékének módosításakor, elfogadásakor,
c, a kari szabályzatok hallgatókat érintő pontjainak megváltoztatásában.


 
Képviselői útján véleményt mond és javaslatot tesz:

a, a kari költségvetés hallgatókat érintő részeire,
b, a kari mintatervek kidolgozásában, vendégelőadók és vendégoktatók
meghívására,
c, a kari vezetők megbízása,
d, minden egyéb hallgatókat érintő kérdésben.
Készítette
Üzemeltető

GÉIK-HÖK © 2019