A Miskolci Egyetem hallgatói öntevékeny csoportokat (kör, klub, stb.) alakíthatnak tanulmányi, tudományos, közművelődési, sport és egyéb jogszabályokban megengedett célból. A megalakuláshoz legalább 10 hallgató szükséges.

Az öntevékeny csoport megalakulását a karon működő csoport esetében a kar vezetőjének, a kari Hallgatói Önkormányzatnak, karon kívüli vagy karközi csoport esetében a rektornak és az egyetemi Hallgatói Önkormányzatnak be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmazni kell a tevékenység célját, formáját, a vezetők nevét, lakcímét és a csoport működési helyének megjelölését, amennyiben van, alapító okiratát és működési szabályzatát. Az öntevékeny csoport a Hallgatói Önkormányzat útján különböző erőforrásokért a rektorhoz, illetve a kar vezetőjéhez fordulhat. A részére így biztosított összeggel, anyagi eszközökkel (elszámolási kötelezettséggel) maga gazdálkodik. A ME-HÖK, illetve a MESZ pályázatok útján támogatja az egyetemi öntevékeny csoportokat. A támogatások elnyerésének feltétele az öntevékeny csoport Diák Irodán való regisztrációja.

Az öntevékeny csoport regisztrációjához kérjük a regisztrációs lapot kitölteni, és a szervezet vezetője által aláírva a Diák Irodába eljuttatni, valamint elektronikus formában a diakiroda@uni-miskolc.hu címre megküldeni.
Amennyiben az öntevékeny csoport működési helye valmelyik egyetemi szervezeti egység, csatolni kell az adott egység vezetőjének hozzájárulását is. A regisztráció a tanév végéig szól. Az öntevékeny csoport regisztrációját szeptember 30-ig meg kell újítani a módosult adatokat tartalmazó, a szervezet vezetőjének aláírásával ellátott regisztrációs lap leadásával, vagy a szervezet vezetője nyilatkozatával, miszerint a csoport tovább működik és a megadott adatok változatlanul helytállóak. Ellenkező esetben a csoportot megszűntnek tekintjük és a nyilvántartásból töröljük.

Regisztrációs lap itt letöltése (doc)

Az eddig regisztrált öntevékeny csoportok listája

Vissza a főoldalra

2014. October 12. - 13:03