Öntevékeny csoportok

A Miskolci Egyetemen hallgatói öntevékeny csoportok tanulmányi, tudományos, közművelődési, és egyéb jogszabályokban megengedett célból alakíthatóak. A megalakuláshoz legalább 10 hallgató szükséges. Az öntevékeny csoport megalakulását be kell jelenteni a karon működő csoport esetében a kar vezetőjének és a kari hallgatói önkormányzatnak, karon kívüli vagy karközi csoport esetében pedig a rektornak és az egyetemi hallgatói önkormányzatnak. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység célját, formáját, a vezetők nevét, lakcímét és a csoport működési helyének megjelölését, emellett alapító okiratát, működési szabályzatát és bélyegzőlenyomatát.

A ME-HÖK, illetve a MESZ pályázatok útján támogatja az egyetemen működő öntevékeny csoportokat. A támogatások elnyerésének feltétele az öntevékeny csoport Hallgatói Központban való regisztrációja.

Pályázati úton, az öntevékeny csoportok részére így biztosított összeggel, anyagi eszközökkel (elszámolási kötelezettséggel) maga gazdálkodik. Valamint rendezvény támogatásánál ügyelnie kell az öntevékeny csoportnak a Miskolci Egyetem hallgatói rendezvények rendjéről szóló szabályzatára is. (pl.: Sikeres pályázat esetén, egy adott rendezvényt úgy áll módunkban támogatni, hogy azt előzetesen legalább 14 munkanappal előtte bejelentik a Hallgatói Központ titkárságán.) Kizárólag szolgáltatásról szóló számlát vagyunk hajlandóak elfogadni.

Az öntevékeny csoport regisztrációjához a https://www.mehok.uni-miskolc.hu/ontevekeny-csoportok/ címről letölthető regisztrációs lapot kell kitölteni, és a szervezet vezetője által aláírva és bélyegzőlenyomatával ellátva a Hallgatói Központ titkárságára (A/1 mfsz. 7.) eljuttatni, valamint elektronikus formában a molnarne@uni-miskolc.hu címre megküldeni.

Amennyiben az öntevékeny csoport működési helye valamelyik az egyetemen működő szervezeti egység, csatolni kell az adott egység vezetőjének hozzájárulását is. A regisztráció a tanév végéig szól. Az öntevékeny csoport regisztrációját október 5-ig meg kell újítani a módosult adatokat tartalmazó, a szervezet vezetőjének aláírásával ellátott regisztrációs lap leadásával, vagy a szervezet vezetője nyilatkozatával, miszerint a csoport tovább működik és a megadott adatok változatlanul helytállóak.

A regisztrációkat követően, ki fogunk küldeni a regisztráltak között egy kör emailt, hogy mire is lehet pontosan pályázni a tanév során. Ha bármilyen kérdésetek van akár a regisztrációval vagy a pályázattal, kérlek, keressétek bátran a Hallgatói Központ titkárságát.

Regisztrációs lap kitöltése