Ódor-Szabó Bánk Soma

MFK-VB Elnöke
Elérhetőség: Telefon: +36-30/215-02-97 Email: odorbank@gmail.com

Kiss Martin

MFK-VB Pénztárosa
Elérhetőség: Telefon: +36-70/261-86-58 Email: kissmartin1225@gmail.com

A Valéta Bizottság és a Valétálás

Ki a Valétáló hallgató?

Valétálónak számít bármely végzős hallgató, aki balekvizsgát tett és a selmeci hagyományok szellemében, bányász szokás szerint megkeresztelkedett (azaz Firma), valamint aláírta a Valéta Nyilatkozatot.
Amennyiben a Valéta Nyilatkozat aláírásra került, akkor a hallgató vállalja a valétálás anyagi és erkölcsi kötelezettségeit.

A Valéta Bizottság vezetősége

A vezetőséget a valétáló évfolyam, Valétálók Gyűlése (továbbiakban Gyűlés) keretében választja meg titkos szavazással. A valétáló hallgatók köréből választható Valéta Elnöki, és Valéta Pénztárosi tisztség betöltésére az a személy, aki első alapképzését teljesítő Műszaki Földtudományi Kari hallgató.
A Gyűlésen csak a Valétálók vehetnek részt.
Először a Valéta Elnök majd a Valéta Pénztáros megválasztására kerül sor.

A Valéta Bizottság tagjai

A Valéta Bizottsági tagok választása a Valéta Elnök és Valéta Pénztáros megválasztása után történik.
A tagok választása egyszerű szavazattöbbséggel, nyílt szavazással történik.
A szak, illetve szakirány bármely – a selmeci hagyományok szellemében, bányász szokás szerint megkeresztelt – tagja (azaz Firmája) jelölhet, választhat és választható amennyiben a Valéta Nyilatkozatot aláírta.
A Valéta Bizottság létszáma (Valéta Elnök és Valéta Pénztáros nélkül) a Valétálók számának 10%-a, de minimum szakonként 1 fő.

A Valéta Bizottság célja és feladatai

1. A Kar több száz éves selmeci diákhagyományainak ápolása és azok méltó továbbfejlesztése, továbbadása, a Kar valamennyi hallgatójának képviselete a diákhagyományok tekintetében.
2. A valétáláshoz kapcsolódó események hagyományok szerinti kulturált megszervezése és a valétálás tárgyi emlékeinek elkészíttetése.
3. Az alábbi események hagyományok szerinti megszervezése:

  • balekhét
  • balekoktatások és balekvizsga
  • Bányajárás és Bányajáró Szakestély
  • balekbál
  • balekkeresztelő Szakestély
  • Szalagavató Szakestély
  • Gyűrű- és Kupaavató Szakestély
  • Pezsgős ballagás
  • Valétabál vagy bankett
  • Miskolci Szalamander

4. Kapcsolattartás a Miskolci Egyetem más karain és a selmeci utódiskolákon működő Valéta Bizottságokkal.
5. Együttműködés a Kar hallgatói csoportjaival (pl. Baráti társaságok, Kollégiumi Bizottság, HÖK, SZÖB…).
6. A kari valétáló hallgatók hagyományápoló tevékenységéhez és a valétáláshoz támogatások megszerzése.
7. Az alsóbb évesek hagyományőrző tevékenységének segítése (pl. Kohlenbrenner és Felező Szakestélyek támogatása).
8. A valétáló hallgatók rendszeres tájékoztatása a Valéta Bizottság munkájáról és a valétálást érintő ügyekről.
9. Kapcsolattartás a kar hallgatói, a valétáló évfolyam és a hagyományokat támogató cégek, magánszemélyek és alapítványok között.
10. Kapcsolattartás az ipar szakembereivel, a szakmai szervezetekkel, továbbá elősegíteni, hogy tevékenységükben minél több hallgató vehessen részt.
11. A Valéta Bizottság lehetőségeinek valamint eszmei és tárgyi javainak bővítése és megőrzése.

A Valéta Bizottság feladata a Valéta Szoba és értéktárgyai (pl. kupák, szalagok, stb.) állapotának megőrzése és lehetőségéhez mérten való fejlesztése.

A Valéta Bizottság hatáskörébe és felügyelete alá tartozik a Valéta Szoba értéktárgyain kívül számos más értéktárgy is (pl. kovácsoltvas címer, csille, tablók, stb.), amelyek megőrzése szintén feladata a Valéta Bizottságnak.

12. A selmeci professzorsírok ápolása.
13. Közreműködés a Kar hallgatóit érintő események (pl. Selmeci Szalamander, Selmeci Diák Napok, Bányász-Erdész-Kohász találkozók, stb.) megszervezésében.