Virág Enikő

MFK-HÖK SZÖB Elnöke
Elérhetőség: Telefon: +36-30/506-93-51 Email: mfkszob@uni-miskolc.hu

A Szociális és Ösztöndíj Bizottság

A hallgatói támogatásokkal kapcsolatos, a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési szabályzatának III. kötete (Hallgatói Követelményrendszer) által megállapított kérdésekben történő egyedi döntések meghozatalára a karokon Szociális és Ösztöndíj Bizottságot (a továbbiakban SZÖB) kell szervezni. A SZÖB-ben biztosítani kell az évfolyamok, illetve szakok megfelelő arányú képviseletét.

A MFK-SZÖB a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán tevékenykedő Hallgatói és Doktoranduszhallgatói Önkormányzat állandó testülete, amely feladatát a vonatkozó egyetemi és HÖK szabályzatok alapján látja el, és eljár a kar hallgatóinak szociális és ösztöndíj ügyeiben. A MFK-SZÖB képviselői - évfolyamonként 2-2 fő - biztosítják az egyes évfolyamok megfelelő arányú képviseletét. A Bizottság a munkájáért a MFK-HÖK-nek felelős; döntése ellen a hallgatók a MFK-HÖK-höz fellebbezhetnek az előre jelzett határidőkig.

A SZÖB tevékenységét képezi:
1. Alaptámogatás odaítélése
2. A rendszeres szociális támogatás odaítélése
3. A rendkívüli szociális támogatás odaítélése
4. A tanulmányi ösztöndíj összegének megállapítása
5. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj odaítélése
6. Eseti támogatások odaítélése

Továbbá a MFK-SZÖB dönt minden olyan kérdésben, amelyet a MFK-HÖK a hatáskörébe utal.

Letölthető anyagok

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj
Közösségi ösztöndíj
Rendkívüli szociális ösztöndíj