A Hallgatói Önkormányzat, vagyis a HÖK

Az egyetemek és főiskolák hallgatói létszáma a mostaninak töredéke volt. Még ezekben az időkben a hallgatók kiharcolták, hogy érdekeiket, véleményüket egy maguk közül választott képviselőtestület közvetítse az oktatók felé.
Hogy ennek a testületnek milyen elismertsége, illetve elfogadottsága volt (van) az oktatók között, meglehetősen változatos. De az iskolák vezetői, illetve azon oktatók, akik felismerték ennek a szervezetnek a létjogosultságát, tudták, hogy nem hagyhatják figyelmen kívül a hallgatók véleményét, sőt legtöbb esetben ez mindig a fejlődés irányába vezette az intézményt. Így a szervezet országos szinten elismert lett, törvénybe foglaltatott.

Azóta minden felsőoktatási intézményben kialakult a Hallgatói Önkormányzat szervezete. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, ami jelenleg az ország felsőoktatási intézményein működő Hallgatói Önkormányzatok szövetsége, Magyarország legnagyobb civil szervezete. Továbbra is hatékonyan beleszól a felsőoktatással kapcsolatos törvényalkotásba, összefogja, és összehangolja az ország HÖK-einek munkáját.

A MFK-HÖK az egyetemi HÖK részeként a hallgatók alanyi jogú képviseletét látja el az egyetem, és a kar döntéshozó és döntés-előkészítő testületeiben. A hallgatói és doktoranduszhallgatói önkormányzat tagja a felsőoktatási intézmény minden beiratkozott hallgatója. Ennek megfelelően mindenhol és mindenkor a hallgatók egyéni és kollektív jogait védi.
A rendszer alapköve a kari hallgatói és doktoranduszhallgatói önkormányzatok működése:
A karok évfolyamonként, szakonként évenként választott hallgatói képviselői alkotják a Kari HÖK Közgyűlés-t. Ez a testület képviselőket küld

  • a Kari Tanácsba,
  • a Tanulmányi Bizottságba,
  • a Fegyelmi Bizottságba;
  • irányítja az ösztöndíj ügyeket;
  • felügyeli a hallgatói célú pénzeszközök és a jegyzettámogatás szétosztását;
  • javaslatokat tesz tantervi módosításokra;
  • részt vesz a felvételi ügyek intézésében;
  • véleményezi az oktatók munkáját;
  • véleményt nyilvánít a hallgatókat érintő valamennyi kari kérdésben.

A kari HÖK egyik állandó bizottsága, a Szociálisösztöndíj Bizottság (SZÖB) felelős a rendszeres szociális támogatások, egyszeri támogatások, kiemelt ösztöndíjak kiosztásáért.
Egy másik állandó bizottság, a kari HÖK Kollégiumi Bizottsága (KB) a kollégiumi felvételi, fegyelmi és egyéb ügyek intézését végzi.
Egyetemi szintű kérdésekben a ME-HÖK Közgyűlése - ahol a karok 3-3 fővel képviseltetik magukat - valamint a kari HÖK elnökökből álló Választmány mond véleményt.

A képviselők elsődleges feladatuknak a hallgatói érdekek képviseletét és erősítését tekintik. Az önkormányzatnak gyakorlatilag az összes hallgatókat érintő ügybe beleszólási lehetősége van (szociális támogatás, ösztöndíjak, kollégiumi térítési díj, tantervek, vizsgaidőpontok, hallgatói rendezvények, stb.). Ezek közül sok témában a HÖK egyetértésére van szükség a változtatáshoz. Emellett az Egyetem legfelsőbb döntéshozó fórumán, az Egyetemi Tanácson a szavazati jogok egyharmada a hallgatók kezében van.
Azt azonban látni kell, hogy a sok jog, amivel a képviselő-testület élhet, ugyanekkora felelősséggel jár. Ugyanis dönteni több száz, esetenként több ezer hallgató nevében sokszor nem egyszerű feladat .

Ami viszont a TE felelősséged, hogy körültekintően és kellő felelősséggel válaszd ki azokat, az őszi félév elején, akik téged képviselni fognak egy éven keresztül. Erre kérlek a teljes hallgatóság nevében, a Te érdekedben.

Üdvözlettel:
A MFK HÖK Elnöke

Tóth Alfréd

MFK HÖK Elnöke
Elérhetőség: Telefon: +36-70/604-03-11 Email: mfkhok@uni-miskolc.hu

Kótai Viktor

MFK-HÖK Kulturális- és Külügyi Referense
Elérhetőség: Telefon: +36-20/991-70-29 Email: kotai.viktoruni@gmail.com

Angyal Dániel

II. BSc évfolyamképviselő
Elérhetőség: Telefon: +36-30/591-70-90 Email: angyal.daniel96@gmail.com

Magyar Veronika

II. BSc évfolyamképviselő
Elérhetőség: Telefon: +36-30/611-56-44 Email: m.veronika951@gmail.com

Nagy Krisztián

II. BSc évfolyamképviselő
Elérhetőség: Telefon: +36-70/621-25-20 Email: krisznagy613@gmail.com

Osztolykán Flóra

II. BSc évfolyamképviselő
Elérhetőség: Telefon: +36-30/515-08-99 Email: flora.osztolykan.22@gmail.com

Veleczki Patrik

III. BSc évfolyamképviselő
Elérhetőség: Telefon: +36-70/237-47-32 Email: veleczki.patrik@gmail.com

Papp Richárd Zoltán

MFK-DÖK Elnöke
Elérhetőség: Telefon: unknown Email: unknown