MESZ

Miskolci Egyetemisták Szövetsége (MESZ) a Hallgatói és Doktoranduszhallgatói Önkormányzat társadalmi szervezete. A MESZ olyan egyesületként jött létre, melyet a KISZ megszűnte után hoztak létre lelkes hallgatók 1989-ben. Céljuk az volt, hogy legyen egy olyan hallgatói szervezet, amely felvállalja a hallgatók érdekképviseletét, és nem hagyja veszni a már korábban működő kezdeményezéseket. Több átalakulás után érte el azt a szervezeti formát, amelynek révén a hallgatói önkormányzat funkcióját látta el az egyetemi közéletben 1993-ig, a HÖK megszületéséig. Aktív szerepet játszott a Felsőoktatási Törvény hatálybalépését követő alkotmányozó munkában és a HÖK megszervezésében is.

A MESZ gazdasági és jogi önállóságával aktívan támogatja és megkönnyíti számos öntevékeny csoport munkáját, segíti a ME-HÖK és a kari hallgatói önkormányzatok, Valéta Bizottságok, önképzőkörök működését és gazdálkodását. Lehetőséget ad a ME-HÖK-nek a Gólyabál, az Állásbörze és a Miskolci Egyetemi Napok valamint különféle konferenciák, szakmai, kulturális és egyéb programok megszervezésére. Az egyesület célja, hogy segítse a hallgatók szakmai felkészültségének emelését, külföldi tanulmányutakon való részvételét, a diákélet szervezését, a hallgatók kulturális és sportszeretetre való nevelését, értelmiségi létre való felkészítését és az elhelyezkedési lehetőségek javítását. Állandó szolgáltatásai közé tartozik a minden tanév elején aktuális ingyenes albérlet-közvetítés és Hallgatói Információs Zsebkönyv megjelentetése, egyetemi (ifjúsági) színházbérlet árusítás, valamint az INFORRÁS – Hallgatói Információs, Tanácsadó és Karrier Központ – működtetése.