Üdvözöljük a MAK-HÖK oldalán. A MAK-HÖK az egyetemi HÖK részeként a hallgatók alanyi jogú képviseletét látja el az egyetem, és a kar döntéshozó és döntés-előkészítő testületeiben. A hallgatói és doktoranduszhallgatói önkormányzat tagja a felsőoktatási intézmény minden beiratkozott hallgatója. Ennek megfelelően mindenhol és mindenkor a hallgatók egyéni és kollektív jogait védi!

A karok évfolyamonként, évenként választott hallgatói képviselői alkotják a Kari HÖK Küldöttgyűlés-t (Ez évfolyamonként 2-2 fő). Ez a testület képviselőket küld:

  • a Kari Tanácsba,
  • a Tanulmányi Bizottságba,
  • a Fegyelmi Bizottságba;
  • irányítja az ösztöndíj ügyeket;
  • javaslatokat tesz tantervi módosításokra;
  • részt vesz a felvételi ügyek intézésében;
  • véleményezi az oktatók munkáját;
  • véleményt nyilvánít a hallgatókat érintő valamennyi kari kérdésben.

A kari HÖK egyik állandó bizottsága, a Szociálisösztöndíj Bizottság (SZÖB) felelős a rendszeres szociális támogatások, egyszeri támogatások, kiemelt ösztöndíjak kiosztásáért.

Egy másik állandó bizottság, a kari HÖK Kollégiumi Bizottsága (KB) a kollégiumi felvételi, fegyelmi és egyéb ügyek intézését végzi.

Egyetemi szintű kérdésekben a ME-HÖK Közgyűlése – ahol a karok 3-3 fővel képviseltetik magukat – valamint a kari HÖK elnökökből álló Választmány mond véleményt.

A MAK-HÖK alapszabályzatát ITT érhetitek el.

Bármely hallgatói ügyekkel kapcsolatos kérdésben bátran forduljatok az évfolyam képviselőkhöz és az elnökség bármely tagjához!

Jó szerencsét!

Legyen fényes sikere a kohásznak!

Pálfalusi Viktor

MAK-HÖK Elnök

+36-70/330-2726

2018. January 29. - 14:40


Az elmúlt hétvégén igen nagy esemény történt az E/3 kollégium előtt. A B.A.K.-Elit baráti társaság kezdeményezésére a MAK-HÖK támogatásából és a lelkes hallgatók segítségével megvalósult az üst felújítása. Szeretnénk megköszönni mindenkinek aki bármilyen formában hozzájárult a projekt sikerességéhez! Ez is azt mutatja, hogy milyen összetartótak a kohász hallgatók!

 

 

 

2018. April 11. - 20:36


A Műszaki Anyagtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata megújult weblappal köszönti az új és régi hallgatókat, valamint tanárokat, látogatókat! A weblapon a karral és hallgatóival kapcsolatos híreket tüntetjük fel, a hallgatói ügyintézés szempontjából fontos információkat közlünk, illetve a legfontosabb dokumentumokat letölthetővé tettük az egyszerűbb ügyintézés szempontjából. A webalapon található még egy “kari naptár” is, ahol a közelgő események, határidők lesznek feltüntetve a könnyebb áttekinthetőség érdekében.

2018. January 6. - 16:55