Elnök:

Máté Miriam 

A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának III. kötetében, valamint a Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában megállapított kérdésekben történő egyedi döntések meghozatalára a karokon belül Szociális és Ösztöndíj Bizottságot (továbbiakban SZÖB) kell szervezni.

A MAK-SZÖB a Műszaki Anyagtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának hallgatói juttatási ügyekért felelős szerve. Az egyes évfolyamok megfelelő arányú képviseletét – évfolyamonként 1-1 fő – a MAK-SZÖB képviselői biztosítják, akiket a kari HÖK Küldöttgyűlése választ 1 évre. A Bizottság a munkájáért a MAK-HÖK-nek felelős. Az ösztöndíjakkal kapcsolatos döntések ellen a hallgatók a kari Hallgatói Önkormányzathoz fordulhatnak fellebbezésükkel az előre jelzett határidőig.

A SZÖB tevékenységét képezi:

  • a hallgatói juttatásokkal kapcsolatos szabályzatok ismertetése a hallgatókkal
  • kari tanulmányi, illetve kiemelt tanulmányi ösztöndíjak összegének meghatározása
  • a kar hallgatóinak rendszeres szociális ösztöndíj, alaptámogatás, valamint rendkívüli szociális támogatás ügyében benyújtott pályázatainak ellenőrzése
  • javaslattétel a ME-HÖK SZÖB-nek az elsőfokú döntésre

Továbbá a MAK-SZÖB dönt minden olyan kérdésben, amelyet a MAK-HÖK a hatáskörébe utal.

Máté Miriam

SZÖB-Elnök

+36-20/543-5295

Első évfolyam képviselője: Sándor Tamás

Második évfolyam képviselője: Mészáros Attila

Harmadik évfolyam képviselője: Tóth Boglárka

Negyedik évfolyam képviselője: Burkus Krisztina

Mesterképzés évfolyamainak képviselője: Ujlaki István

Vissza a főoldalra

2018. March 8. - 12:38