A rendszer alapköve a kari hallgatói és doktoranduszhallgatói önkormányzatok működése:

A karok évfolyamonként, szakonként évenként választott hallgatói képviselői alkotják a Kari HÖK Közgyűlés-t. Ez a testület képviselőket küld

 • a Kari Tanácsba,
 • a Tanulmányi Bizottságba,
 • a Fegyelmi Bizottságba;
 • irányítja az ösztöndíj ügyeket;
 • felügyeli a hallgatói célú pénzeszközök és a jegyzettámogatás szétosztását;
 • javaslatokat tesz tantervi módosításokra;
 • részt vesz a felvételi ügyek intézésében;
 • véleményezi az oktatók munkáját;
 • véleményt nyilvánít a hallgatókat érintő valamennyi kari kérdésben.

A kari HÖK egyik állandó bizottsága, a Szociálisösztöndíj Bizottság (SZÖB) felelős a rendszeres szociális támogatások, egyszeri támogatások, kiemelt ösztöndíjak kiosztásáért.

Egy másik állandó bizottság, a kari HÖK Kollégiumi Bizottsága (KB) a kollégiumi felvételi, fegyelmi és egyéb ügyek intézését végzi.

Egyetemi szintű kérdésekben a ME-HÖK Közgyűlése – ahol a karok 3-3 fővel képviseltetik magukat – valamint a kari HÖK elnökökből álló Választmány mond véleményt.

Tevékenységük:

 • ők választják meg a HÖK elnökségét,
 • irányítják az egyetemi hallgatói érdekképviseltet,
 • részt vesznek az egyetem legfőbb szervének, a Szenátusnak a munkájában,
 • részt vesznek a hallgatói kulturális-, sport- és jóléti célú létesítmények működtetésében és hasznosításában,
 • részt vesznek a kollégiumi ügyek egyetemi szintű intézésében, az öntevékeny hallgatói csoportok és kezdeményezések támogatása,
 • részvétel a nemzetközi és hazai felsőoktatási, szakmai és érdekképviseleti szervek munkájában.

A HÖK szervezi a MESZ-en keresztül a hagyományápoló és diákrendezvények jó részét, úgymint a:

 • Gólyatábort,
 • Gólyabált,
 • Állásbörzét,
 • Miskolci Egyetemi Napokat.