Bemutatkozás

A Diák Iroda, mint egyetemi szervezeti egység célja, hogy ellássa az ifjúságpolitikai feladatokkal kapcsolatos adminisztratív tevékenységeket, biztosítsa a Hallgatói és Doktoranduszhallgatói Önkormányzat működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket és működtesse a hallgatói információs, tanulmányi, pszichológiai tanácsadó és karrierirodai szolgáltatásokat.
A Diák Iroda munkatársai látják el a hallgatói önkormányzattal kapcsolatos állami, egyetemi feladatokat: adminisztrációs, ügyviteli, ügyintézői teendők ellátása, a HÖK számára az egyetemi költségvetés által biztosított dologi, megbízási keret szabályos felhasználásának biztosítása, eszközök leltári nyilvántartása, vagyonvédelem, a ME-HÖK munkájának segítése.
Itt található a ME-HÖK székhelye, illetve itt lehet megtalálni az egyetemi hallgatói és doktoranduszhallgatói önkormányzat elnökségét, tisztségviselőit.
A Diák Iroda a Hallgatói és Doktoranduszhallgatói Önkormányzaton túl a Miskolci Egyetemisták Szövetségének és a MEHASZ Nonprofit Közhasznú Kft.-nek is elhelyezést biztosít. A Diák Iroda végzi az öntevékeny csoportok és bélyegzőik regisztrációját, nyilvántartja a rendelkezésükre bocsátott leltári eszközöket, segíti gazdálkodásukat.
A Diák Irodát, mint információs központot felkereső hallgatók tájékoztatást kaphatnak az aktuális pályázati lehetőségekről, ösztöndíjakról, a különféle kulturális és sportrendezvényekről, az egyetemi közéleti eseményekről. Segítünk eligazodni a hallgatókra vonatkozó szabályzatokban és tanulmányi ügyekben. Figyeld a honlapunkat és a hirdetőnket!
A Diák Iroda hallgatói információs, tanácsadó és karrier szolgáltatásai (az INFORRÁS szolgáltatások) keretében a hallgatók számára egy komplex tanácsadói ill. információs rendszert működtet, melyek elsősorban az ifjúsági korosztályra jellemző problémák megoldását segítik elő, és emellett a karrieriroda funkciót is betölti.
A Diák Iroda további profilja rendezvények szervezése, lebonyolítása, illetve az azokban való közreműködés: kiállítások, kulturális és egyéb programok, valamint az egyetemi hallgatói nagyrendezvények (Gólyabál, Állásbörze, Miskolci Egyetemi Napok). Ugyanakkor hallgatói öntevékeny csoportoknak is segítséget nyújt ilyen jellegű programok megszervezésében.
Az irodában van lehetőség szeptemberben a kedvezményes egyetemi színházbérlet megrendelésére. Az „ISIC” nemzetközi diákigazolványokat és az „ITIC” nemzetközi tanárigazolványokat is itt értékesítjük. Albérlet-közvetítést végzünk, mely szolgáltatást térítésmentesen nyújtjuk mind a bérbeadók mind az albérletet kereső, kollégiumi elhelyezést nem kapott hallgatók felé, azzal a céllal, hogy a lehető legszélesebb választék álljon a Miskolci Egyetem hallgatóinak rendelkezésére.

Leave a Reply