SAJTÓKÖZLEMÉNY

Magyar Kulturális Antropológiai Társaság
Miskolci Egyetem BTK Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete

 

Megbeszélés a kulturális antropológia alapszak jövőjéről

2015. július 24-én Palkovics László felsőoktatási államtitkár, Kapitány Gábor a Magyar Kulturális Antropológia Társaság alelnöke és Kotics József a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézetének igazgatója megbeszélést folytattak a hazai kulturális antropológiai alapképzés jövőjéről. A tárgyaló felek megállapodtak abban, hogy a kulturális antropológia alapszak hallgatói vonzerejének növelése érdekében a szakgazda intézmény (Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet) átdolgozza a képzési és kimeneti követelményeket (kkk). A szakmai munkába bevonja a Magyar Kulturális Antropológiai Társaság szakértőit. A cél a szak piacképesebbé tétele érdekében a képzés gyakorlati jellegének erősítése, a jelenleg szélesen alapozott képzés szerkezetének arányosítása. A kkk átdolgozása során meg kell vizsgálni a duális képzésbe való bekapcsolódás lehetőségét. Az erre vonatkozó előkészületeket és a bevonandó intézményekkel való tárgyalásokat a miskolci Antropológiai Intézet megkezdi. Az elkészült szakmai anyagot Palkovics államtitkár úr 2015 szeptemberében kapja kézhez. Ezt követően, a Felsőoktatási Államtitkársággal történő egyeztetés után a képzőhely elindítja a kulturális antropológia alapszak szaklétesítési majd szakindítási akkreditációs eljárását. Ennek remélhető sikerét követően a 2016/17-es tanévtől lehetőség adódna a kulturális antropológia alapszak indítására.

A megbeszélés során megfogalmazódott az a szándék, hogy a kulturális antropológia alapszak hallgatói létszámának növelése érdekében a Miskolci Egyetem budapesti kihelyezett képzést indít 2016 őszétől.

Gólyatáborral kapcsolatos felhívások!

Tisztelt Hallgatók!

A bölcsész gólyatábor szervező bizottsága pályázatot hirdet csapatvezetői (családfő, junior) pozíció betöltésére a 2015-ös gólyatáborra!

Családonként 3 poszt (összesen 12) tölthető be, ami az alábbiak szerint alakul:

  • 2 fő családfő; legalább harmadéves, aktív nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkező bölcsész hallgató
  • 1 fő junior; aktív nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkező bölcsész hallgató

A pályázatoknak tartalmaznia kell a pályázó nevét, neptun kódját, elérhetőségét és a gólyatábor szervezéssel kapcsolatos elképzeléseit. A pályázatokat 2015. július 24-ig kell elküldeni elektronikusan a btkhok@uni-miskolc.hu címre. A pályázatokat a bölcsész gólyatábor főszervező bizottsága fogja elbírálni.

Üdvözlettel: A főszervező