Ösztöndíj lehetőségek

Tisztelt Hallgatók!

Szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy a 2014/2015-ös tanév  tavaszi félévében lehetőségetek van pályázatokat benyújtani

Rendszeres szociális ösztöndíjra, Alaptámogatásra, Kiemelt Tanulmányi Ösztöndíjra, valamint Közösségi ösztöndíjra.

A pályázatokat a SZÖBSYS elektronikus pályázati rendszeren keresztül lehet leadni, az adatlap kitöltésével, illetve a megfelelő igazolások feltöltésével. A Kiemelt Tanulmányi Ösztöndíjra papír alapon lehet pályázni a Hallgatói Információs Központban.

A SZÖBSYS az alábbi címen érhető el:

www.mehok.uni-miskolc.hu/szobsys

A pályázatok benyújtása 2015. január 30. 12.00 órától 2015. február 19. 24.00 óráig lehetséges.

További információt a pályázatokról a www.mehok.uni-miskolc.hu/tamogatasok honlapon,

valamint a fenti honlapon szerezhettek, illetve a kari SZÖB elnököktől kérhettek.

 

Miskolc, 2015. január 29.

 

Miskolci Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

Hallgatói Önkormányzata

Tájékoztató a Bölcsészettudományi Kar hallgatói részére a 2014/15. tanév II. félévéről

  1. Beiratkozással kapcsolatos tudnivalók:

–          A félév tanulmányi időbeosztása itt olvasható: http://www.uni-miskolc.hu/2014-2015-es-tanev-II-felev.

–          A félévre történő bejelentkezésre a regisztrációs héten, 2015. február 4. (szerda) 800 és február 7 (szombat) 2359 között van mód, kizárólag a Neptunban!

–          A tantárgyakat 2015. február 4. (szerda) 800 és február 14 (szombat) 2359 között lehet fel­ven­ni a Neptunban.

–          A félév csak akkor minősül aktívnak, ha a Neptun rendszerben elektronikus úton bejelentkezett és legalább 1 tárgyat felvett.

–          A 2014/15-ös tanév II. félévével kapcsolatos összes díjat a NEPTUNON keresztül, gyűjtőszámla segítségével kell befizetni. Erről bővebben az alábbi hon­lapon olvashat: http://neptun.uni-miskolc.hu/uj/design_NET/index.php.

(A számlaszám 2014 szeptemberében megváltozott!)

–          Amennyiben a költségtérítést/önköltséget nem magánszemély, hanem vállalkozó, gazdasági társaság, intézmény stb. fizeti, akkor a kari honlapon található Számlakérő lapot szí­ves­kedjen minden félév elején teljes körűen kitölteni és a Dékáni Hivatalba 2015. február 6-ig (péntek) levélben vagy személyesen eljuttatni!

A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS NEPTUNON KERESZTÜLI BEFIZETÉSÉNEK HATÁR­IDEJE

  1. február 6!

FIGYELEM!!! A 2014/2015. tanév I. félévétől hallgatói jogviszonyt létesített önköltséges hallgatók minden félévben 50.000,- Ft adminisztrációs díjat kötelesek fizetni, mely előfeltétele az adott félév aktiválásának, azaz ezt az összeget a most elsőéveseknek legkésőbb 2015. február 4-ig át kell utalnia a NEPTUN rendszerbe. Az adminisztrációs díj az önköltségbe beszámít. A költségtérítés fennmaradó részének befizetési határideje: 2015. február 20.

Tartsa szem előtt, hogy az Ön számlája és a gyűjtőszámla közötti átutalás több napot is igénybe vehet. A befizetés nem fejeződik be a gyűjtőszámlára történő utalással, azt Önnek a NEPTUN rendszeren keresztül tovább kell utalni a „BEFIZET” gombbal (pénzügyek menüpont).

  Ezúton tájékoztatom, hogy a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötetHallgatói Követelményrendszere módosult, az új HKR 2014. augusztus 15-től olvasható az egyetemi honlapon és 2014. szeptember 1. napján lépett hatályba. Kérem, saját érdekében, tanulmányai sikeres elvégzéséhez a szabályzatot alaposan tanulmányozni szíveskedjék.

A 37. § (5)-re különösen is felhívjuk a figyelmet:

„A beiratkozási, bejelentkezési határidő meghosszabbítását – indokolt esetben – a hallgató előzetesen kérheti, illetve akadályoztatása esetén mulasztását utólag, a szorgalmi időszak kezdetétől számított 15 napig igazolhatja. Ezt követően igazolásnak helye nincs. A hallgató a bejelentkezést a szorgalmi időszak megkezdését követő 15 napon belül visszavonhatja. Amennyiben a hallgató ezen időpontig nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon, és nem tesz eleget egyetlen tantervben foglalt tanulmányi követelménynek sem. A 2014/2015. tanév I. félévében hallgatói jogviszonyt létesítő – és ezt követően felmenő rendszerben – hallgatók esetében a beiratkozás/bejelentkezés visszavonásakor az adminisztrációs díj nem jár vissza.”

Kérelmekkel kapcsolatos tudnivalók:

 

  1. Költségtérítéses kérelmek: beadási határidő: 2015. február 6.

Elektronikusan benyújtható kérelmek (a NEPTUNON keresztül az Ügyintézés/Kérvények menüpontban elérhető nyomtatványokon):

– Költségtérítés két részletben történő fizetése

– Költségtérítés-csökkentés párhuzamos képzés alapján

A részletfizetést ké­rőknek a költségtérítés 50 százalékát (az első részletet) 2015. február 27-ig, a fennmaradó 50 százalékot (a második részle­tet) pedig 2015. április 10-ig kell befizetni.

 

  1. Hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek:  

 Elektronikusan benyújtható kérelmek (a NEPTUNON keresztül az Ügyintézés/Kérvények menüpontban elérhető nyomtatványokon):

–          Passzív félév kérése: beadási határidő: 2015. február 7.

–          Hallgatói névsorból való törlés: folyamatosan beadható.

 

  1. Tantárgyakkal kapcsolatos kérelmek:

 Papíralapon benyújtható kérelmek: (A kari honlap Hallgatók/Űrlapok menüpontjából letölthető kérelem, leadandó a ME BTK Dékáni Hivatalába (B/2. épület, Fsz. 8. szoba.)

–          Kedvezményes (egyéni) tanulmányi rendbeadási határidő: 2015. február 13. 1200

–          Kreditbeszámítás: beadási határidő: 2015. február 13. 1200

(Mindkét kérelmet előzetesen véleményeztetni kell az érintett oktatóval vagy intézetigazgatóval!)

Elektronikusan benyújtható kérelmek (a NEPTUNON keresztül az Ügyintézés/Kérvények menüpontban elérhető nyomtatványokon):

–          Tárgyfelvétel/kurzusfelvétel-módosítási kérelem (tárgyfelvétel, tárgytörlés, kurzusmódosítás)

beadás: 2015. február 16 – 21.

Kari Neptun-felelős:

Nehaj Judit                             Tel.: 46/565-111/20-14                      E-mail: boljutka@uni-miskolc.hu

Kérelmekkel kapcsolatos kari ügyintéző:

Varga Marianna                     Tel.: 46/565-111/20-15                      E-mail: bolalvik@uni-miskolc.hu

Egyetemünkön 2014. február 1-től a tanulmányi ügyintézés, a hallgatói nyilvántartás az Egyetemi Ügyfélszolgálati Központban történik (a továbbiakban EÜK)A/1-es épület mfsz. 18. Ennek megfelelően a hallgató jogviszonyával, tanulmányaival kapcsolatos bármilyen igazolást is az Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ állít ki. Honlap: www.uni-miskolc.hu/euk.

Sikeres félévkezdést kívánunk!

ME BTK

Dékáni Hivatal

 

Aktuális pályázati felhívások!

Pályázat PhD ösztöndíjprogramban való részvételre
https://palyazatmenedzser.hu/2015/01/19/palyazat-phd-osztondijprogramban-valo-reszvetelre/

Pályázat társadalom-tudományi kutatás elvégzésére
http://palyazatok.org/palyazat-tarsadalom-tudomanyi-kutatas-elvegzesere/
Határidő:2015.02.15.

Pályázat kutatói mobilitás programban való részvételre
https://palyazatmenedzser.hu/2015/01/19/palyazat-kutatoi-mobilitasprogramban-valo-reszvetelre/

További irodalmi, művészeti pályázatok:

Erdő, ahogy én szeretem – Fotópályázat
https://palyazatmenedzser.hu/2015/01/19/erdo-ahogy-en-szeretem-fotopalyazat/
Határidő:2015.02.22.

Örkény István drámaírói ösztöndíj 2015-Pályázat fiatal drámaírók részére
https://palyazatmenedzser.hu/2015/01/20/orkeny-istvan-dramairoi-osztondij-2015-palyazat-fiatal-dramairok-reszere/
Határidő:2015.02.09.

Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj 2015-Pályázat fiatal írók,
irodalmárok részére
https://palyazatmenedzser.hu/2015/01/20/moricz-zsigmond-irodalmi-alkotoi-osztondij-2015-palyazat-fiatal-irok-irodalmarok-reszere/
Határidő:2015.02.06.

Kultúrházak éjjel-nappal 2015 flashmob
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/ac188dc18a2d1319c1257dd4003afb04?OpenDocument
Határidő: 2015.02.10.

Kultúrházak éjjel-nappal 2015 fotópályázat
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/1e2946e5a7e5ccd0c1257dd4003b3d72?OpenDocument
Határidő: 2015.02.25.

Kultúrházak éjjel-nappal 2015 reklámspot
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/659ffff4807189b7c1257dd4003b7e56?OpenDocument
Határidő:2015.02.06.

A MEDIAWAVE Alapítvány pályázatot hirdet FALAK témakörben
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/5ffef0f900bc548ac1257dd40045ddb7?OpenDocument
Határidő:2015.02.28.

Szebb legyen a föld! – Irodalmi antológia Mécs László emlékére
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/077b47bcb40661b4c1257dcb004e083c?OpenDocument
Határidő:2015.03.17.

Aktuális pályázati felhívások!

Család-szeretet – irodalmi alkotások
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/24c32fdc71647aadc1257db6004581c1?OpenDocument
Határidő:2015.02.09.

Pályázat modern és kortárs eszme-és művelődéstörténeti kutatások támogatására
http://palyazatmenedzser.hu/2015/01/05/palyazat-modern-es-kortars-eszme-es-muvelodestorteneti-kutatasok-tamogatasara/
Határidő:2015.02.01.

Ösztöndíj felsőoktatási intézmény hallgatói számára a konvergencia
régióban – Campus Hungary / TAMOP4.2.4B/2-11/1-2012-0001
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/2a668076c2d982bfc1257db600486679?OpenDocument
Határidő:2015.01.30.

Novellapályázat
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/fe77611912b577d8c1257dc400481e42?OpenDocument
Határidő:2015.01.31.

Újév, évkezdés – irodalmi pályázat
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/b404a26ee88af988c1257dc40044d11c?OpenDocument
Határidő:2015.01.31.

Szerelem – Irodalmi pályázat
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/7c99c2bbacd88a1cc1257dc4004207e1?OpenDocument
Határidő:2015.02.28.

Arany Sas Díj
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/85f291393c508a17c1257dc40048b8e6?OpenDocument
Határidő:2015.03.10.

Fiatal kutatók pályaművei a modern és kortárs eszme- és
művelődéstörténet témakörében
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/69ae9cbbad080514c1257dc800470609?OpenDocument
Határidő:2015.02.01.

Szabadnaplók 2015-A Litera Naplópályázata
https://palyazatmenedzser.hu/2015/01/10/szabadnaplo-2015-a-litera-naplopalyazata

Irodalmi pályázat a 86.Ünnepi Könyvhéthez kapcsolódóan
https://palyazatmenedzser.hu/2015/01/12/irodalmi-palyazat-a-86-unnepi-konyvhethez-kapcsolodoan/
Határidő:2015.03.10.

Írások megjelentetése az Inter Japán Magazinban
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/72d4602a27709f26c1257dc600489cf8?OpenDocument
Határidő:2015.03.30.

Csoportos tanulmányút felsőoktatási intézmények hallgatóinak /
konvergencia régiók
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/f30f363eba5e549ec1257dc8003a95ac?OpenDocument
Határidő:2015.01.30.

Újévi irodalmi pályázat
https://palyazatmenedzser.hu/2015/01/12/ujevi-irodalmi-palyazat/
Határidő:2015.01.31.

Európa a világban- Fotópályázat
https://palyazatmenedzser.hu/2015/01/12/europa-a-vilagban-fotopalyazat/
Határidő:2015.01.31.

A Liget Műhely Alapítvány gyakornokot keres
http://palyazatok.org/liget-muhely-alapitvany-gyakornokot-keres/
Határidő:2015.02.20.

Magyarország Jó tanulója – Jó sportolója 2014 pályázat
https://palyazatmenedzser.hu/2015/01/14/magyarorszag-jo-tanuloja-jo-sportoloja-2014-palyazat-kimagaslo-sport-es-tanulmanyi-eredmenyeket-elert-fiataloknak/
Határidő:2015.02.10.

Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/68a26c7bac5b8e01c1257dcd00407b1a?OpenDocument
Határidő:2015.02.06.