Ösztöndíj információk

Tisztelt Hallgatók!
Szeretnénk felhívni a figyelmeteket, hogy a 2015/2016-os tanév őszi félévében lehetőségetek van pályázatokat benyújtani

Rendszeres szociális ösztöndíjra, Alaptámogatásra, valamint Közösségi ösztöndíjra.

A pályázatokat a SZÖBSYS elektronikus pályázati rendszeren keresztül lehet leadni, az adatlap kitöltésével, illetve a megfelelő igazolások feltöltésével.

Ez a felület az alábbi címen érhető el:

www.mehok.uni-miskolc.hu/szobsys
A pályázatok benyújtása 2015. szeptember 07. 12.00 órától 2015. szeptember 23. 24.00 óráig lehetséges.

Emellett pályázni lehet Kiemelt Tanulmányi ösztöndíjra, amelyet papír alapon kell benyújtani a Hallgatói Információs Központba a megadott határidőig.

További információt a pályázatokról a www.mehok.uni-miskolc.hu/tamogatasok honlapon, illetve a fenti honlapon szerezhettek, illetve a kari SZÖB elnököktől kérhettek.
Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Kar Hallgatói Önkormányzata

Neptun-gyűjtőszámla tájékoztató

Tisztelt Hallgatók!

Az új gyűjtőszámla megkezdte működését és fogadja az utalásokat. Az átállás közben a már erre a számlára utalt összegek bekerültek a Neptunba. Aki tévedésből, figyelmetlenségből még a régi számlára utalt, annak az utalásai is benn vannak. A régi számla időközben megszűnt, a zárolás utáni utalások visszautasításra kerültek.

Mindenkit kérünk, ellenőrizze az egyenlegét a Neptunban, és ha hibát tapasztal, jelezze.
Az új gyűjtőszámlával kapcsolatos tudnivalók a neptun.uni-miskolc.hu címen találhatók.

Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy a közlemény rovatba a következő mintának megfelelően kel az adatokat beírni: NK-ABC123 [Név]. Az NK– szöveget karakterhelyesen kell beírni, tehát a kötőjel és a nagybetű is fontos, mivel a konverter program ezt keresi a betöltéskor. Az ABC123 annak a hallgatónak a Neptunkódja, akinek az összeget a Neptunban jóvá kell írni. Tehát a Kajára, piára, Apától, Befizetés, Vatera-Skoda tömítés, Vizsgadíj, NK-ABC123 (SIC!), Kölcsön, Szükség esetén,stb. szavak a közleményben nem alkalmasak az azonosításra. A hallgató nevének megadása hasznos lehet, ha a kézi utalás banki feldolgozásakor nem egyértelmű a Neptunkódban valamelyik karakter: pl. nulla és O betű, és emiatt mégis hibalistára kerül az összeg. Ha tehetik, használjanak netbankot, ott egyértelmű a karaktermegadás. Kérjük, ezeket az információkat mondják el azoknak is, akik az Önök részére utalnak. Azokat a hibás tételeket, amelyeket nem sikerül azonosítani, és a hallgató nem keresi az összeget, néhány nap után visszautaljuk a forrás számlaszámra. Az újbóli utalás költsége az utalót terheli.

A beutalással nem ért véget a pénzügyek rendezése, a Neptunban a Pénzügyek/Befizetés menüpontban a kiírt aktív státuszú tételeket a beutalt összegből teljesíteniük kell.

A hallgatók által kezdeményezett visszautalások még nem működnek, várhatóan az október 6-i héten lesz elérhető ez a funkció.

Az eddigi türelmüket és megértésüket köszönve jó tanulást kíván
a Neptun csoport

A Tudományos Diákkör (TDK) felhívása!

Kedves Hallgatótársaim!

Bizonyára mindnyájan hallottátok már a TDK kifejezést, azonban sokan nem tudják, mit is takar ez pontosan.

A Tudományos Diákkör (TDK) célja, hogy segítséget nyújtson, a hallgatóknak a tananyagon túlmenő szakmai, illetve tudományos ismeretek megszerzésében, a különböző szakmai kutatási módszerek elsajátításában és a nyelvtudás fejlesztésében. A program keretein belül a hallgatók, az oktatók útmutatásával, egy adott tudományterület megismerése érdekében önállóan tevékenykednek. A TDK munkát végző hallgatók egyéni munkájuk eredményeit egy komplex dolgozat formájában nyújtják be, és adják elő diákköri konferenciákon. Ha a szakmai zsűri úgy ítéli meg, dolgozatukkal a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karát képviselhetik különböző országos konferenciákon, és lehetőséget kaphatnak a dolgozat publikálására is. Az elkészített TDK munka tökéletes alapjául szolgálhat egy BA-s, illetve MA-s szakdolgozatnak, ezzel is megkönnyítve a diplomamunka megírását.

De miért is éri meg jelentkezni a TDK-ra?

– Már hallgatóként nevet szerezhettek tudományos berkekben!

– Kutatásaitokkal felkelthetitek oktatóitok figyelmét, ezzel is elősegítve egyetemi előmeneteleteket.

– A szakmai elismerés mellett pénz- illetve könyvjutalmakban részesülhettek.

– Pályázhattok karunk Hallgatói Önkormányzatánál közösségi ösztöndíjra.

– Segíthetitek az adott tudományág fejlődését, a jó ötletek mindig fontosak!

– Képviselhetitek egyetemünket, ezzel is növelve annak hírnevét, szakmai reputációját.

Miért fontos, hogy jelentkezzetek?

Létfontosságú, hogy megmutassuk, az oktatás színvonala mellett, a hallgatói tudományos tevékenykedés terén is kiemelkedik karunk. Hogy ez teljesüljön, arra van szükség, hogy minél többen jelentkezzetek TDK-zni. Mindamellett, hogy a program segítségével rendkívül jó alapokra helyezhetitek saját tudományos és tanulmányi pályátokat, számos ösztöndíjra pályázhattok, most karunkért is rendkívül sokat tehettek.

Ezért kérlek Titeket arra, munkátokkal segítsétek karunk fennmaradását és fejlődését. Tegyünk hozzá mindannyian egy kicsit a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karához!

A jelentkezés menete:

Jelentkezni október 1-ig lehet a TDK elektronikus rendszerén keresztül. Ennek során meg kell adni a dolgozat címét, illetve témáját. A jelentkezési lapot a felkészítő tanárral is alá kell íratni. A teljes munka elkészítésének határideje november 3. A dolgozat bemutatása a kari szekcióülések keretein belül november 10-21. között lesz. A jelentkezők részére az eredményes felkészülés érdekében felkészítő foglalkozásokat is fogunk szervezni arról, hogy milyen a jó dolgozat, milyen a jó prezentáció. A foglalkozásokat karunk oktatói és az országos versenyeken sikeresen szereplő hallgatótársaitok tartják októberben . Ezúton is hívlak-várlak Benneteket ezekre a foglalkozásokra is.

Baráti üdvözlettel

Szabó Gábor

elnök, BTK-HÖK

A HÖOK Mentorprogram vár a 2014/2015-ös tanévben is!

A Mentorprogram feladatai és céljai:
A program azokat az elsőéves hallgatókat támogatja az egyetemi, főiskolai beilleszkedés során. A programba jelentkező hallgatókat egy személyes segítő (mentor) támogatja az első két szemeszterben. A mentor azonos felsőoktatási intézmény, azonos területén tanuló felsőbb éves, ezért hatékonyan tud segíteni és tanácsot adni tanulmányi és adminisztrációs ügyekben egyaránt. A felkészült segítő időben tudja rábízott mentoráltját tájékoztatni az aktuális pályázatokról, szociális és tanulmányi ösztöndíjakról. A Mentorprogram célja, hogy a programban résztvevő támogatott hallgatók az első két szemeszter alatt – a beilleszkedés mellett – felkészüljenek a segítség nélküli egyetemi életre, ami hozzájárul ahhoz, hogy egyenlő eséllyel járhassák végig a diplomáig vezető utat.

Segítséget kapsz:
• Tanulmányi ügyekben
• Egyetemi ügyintézésben
• Ösztöndíjak pályázásában (akár olyanokéban is, amelyekről máshol nem is hallanál)

Közösség:
A Mentorprogram feladatának tekinti, hogy a programban résztvevő hallgatókból közösséget kovácsoljon, ahol lehetőség nyílik új kapcsolatok kialakítására, amely fontos lépés lehet a mentorálltak számára a beilleszkedés folyamatában. Célunk továbbá, hogy ez a közösség csak lassan cserélődjön. Ennek érdekében szeretnénk elérni, hogy a mentorálltak a következő évben immár felkészült mentorként lépjenek bele ebbe az együttműködésbe. Ennek előnye, hogy tapasztalt hallgatókként jobban ismerhetik a velük, azonos háttérrel rendelkezők problémáit. További előnye, hogy a program így nemcsak két szemeszteren keresztül hathat a programban résztvevők életútjára, hiszen a mentorok képzésén és a közösségi programokon való részvételük által továbbra is formálódhatnak ezek a fiatalok.

Jelentkezés: Csuhaj Andrea programvezetőnél: csuhaj.andrea@hook.hu

Amit meg kell adnod e-mail-ben: név, egyetem,-kar,-szak, születési dátum,-hely,-anya neve, telefonszám, e-mail cím.

További információ: http://hook.hu/mentor

Ha szeretnél bővebben is hallani a mentorprogramról, netán kérdéseid merültek fel, akkor gyere el a 2014.09.09-én tartandó fórumunkra a XXVIII-as előadóba (B/2. “kék terem”)

Magas volt a ponthatár?

Nem vettek fel a kiszemelt mesterképzésre? Jövőre újra megpróbálhatod, de addig se légy rest, jelentkezz valamelyik Szakirányú Továbbképzésünkre!
A jelentkezés előfeltétele, egy, már megszerzett diploma. A képzés időtartama 2 félév, melynek végén egy újabb diploma zsebelhető be!

Elérhető szakjaink:
Angol gazdasági és üzleti szaknyelvtanár
Német gazdasági és üzleti szaknyelvtanár
Gyermekvédelmi pszicho-patrónus
Interkulturális nevelési szaktanácsadó
Ipari örökség
Jelnyelvi lingvisztika és didaktika
Jelnyelvi mentor
Kiadói szerkesztő
Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó
Pedagógus szakvizsga
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
Közpolitika-szervező
Kreatív írás
Politikai menedzser
Régészeti kulturális örökség védelem és hasznosítás
Roma társadalomismeret
Szociális menedzser
Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító (angol/német/orosz)
Újságíróképzés
Pedagógus továbbképzési program
(Felnőttképzési Regionális Központtal együttműködve)
Pedagógusok feladatai és lehetőségei az iskolai fegyelmezésben
Tehetségazonosítás, tehetségfejlesztés az iskolában

Bővebb információ a kari honlapon, illetve az intézeteknél!

És ami a legfontosabb: jelenkezni AUGUSZTUS 15-ig lehet!