Támogatási formák


Pályázati időbeosztás 2022/2023 tanév I. félév

 Pályázati időszak kezdete:  2022. szeptember 01.  
 Pályázati időszak vége:  2022. szeptember 15. 24:00
 Bírálás kezdete:  2022. szeptember 16.
 Bírálás vége:  2022. szeptember 18.
 Értesítések küldése hiánypótlásra:  2022. szeptember 19.
 Hiánypótlás vége:  2022. szeptember 29. 24:00
 Hiánypótláson benyújtott igazolások ellenőrzése:  2022. szeptember 30.
 ME-HÖK SZÖB döntés:  2022. október 03.
 Eredményhirdetés UNISYS:  2022. október 03. 12:00
 Fellebbezés határideje:  2022. október 19.

A pályázatokat az UNISYS elektronikus pályázati rendszeren keresztül lehet beadni! A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. Kötet Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban: HKR.) 111. § alapján képzés támogatás nyújtható a hallgatók részére, amelyet az Oktatási és Minőségbiztosítási Igazgatónak címzetten kell előterjeszteni a képzését gondozó Karhoz tartozó email címen.

Műszaki Földtudományi Kar mfk_kepzestamogatas@uni-miskolc.hu
Anyag és Vegyészmérnöki Kar mak_kepzestamogatas@uni-miskolc.hu
Gépészmérnöki és Informatikai Kar GEIK_kepzestamogatas@uni-miskolc.hu
Állam- és Jogtudományi Kar ajk_kepzestamogatas@uni-miskolc.hu
Gazdaságtudományi Kar gtk_kepzestamogatas@uni-miskolc.hu
Bölcsészettudományi Kar kervenyekbtk@uni-miskolc.hu
Egészségtudományi Kar ek_kepzestamogatas@uni-miskolc.hu
Bartók Béla Zeneművészeti Kar zenblock@uni-miskolc.hu

A képzési támogatás célja a hallgatókat terhelő önköltséghez való hozzájárulás.

Tájékoztatom Önöket, hogy a támogatásban részesíthető személyek körét a pályázati tájékoztató tartalmazza. Felhívom figyelmüket, hogy lehetőség van továbbá a párhuzamos képzésben résztvevő hallgatók támogatására is a HKR vonatkozó rendelkezései alapján.

A kérelmet és mellékleteit legkésőbb 2022. október 28. napja 23:59 óráig lehet előterjeszteni kizárólag elektronikus formában.

A képzési támogatás esetén a hallgató köteles a teljes önköltséget megfizetni az intézmény részére, amelyből a szemeszter során a megítélt támogatási összeg visszautalásra kerül a hallgató részére.

Az idei évtől kizárólag abban az esetben nyújtható képzési támogatás, ha a jogosultságát a mellékelten megküldött pályázati tájékoztatóban megjelölt igazolásokkal és dokumentumokkal alátámasztja. Tájékoztatom Önöket, hogy a továbbiakban kizárólag a hiánytalanul benyújtott pályázatokat áll az intézmény módjában elfogadni.


Adatkezelési tájékoztató
Pályázati adatlap

A Miskolci Egyetem a 2022/2023-as tanévben is pályázatot hirdet az intézményben tanuló élsportolók számára azzal a céllal, hogy segítse sportolói és tanulmányi feladataik összehangolását. Az élsportolói mentorprogram keretében elérhető kedvezmények és szolgáltatások köre változatlan, azonban a Miskolci Egyetem jelentősen megnövelte a sportösztöndíj keretet annak érdekében, hogy az intézményben tanuló élsportolókat még jobban elismerje és segítse.

Az élsportolói mentorprogramba a következő hallgatók pályázhatnak:
  1.   Olimpiai és paralimpiai kerettagok, az olimpiai és Universiade sportágak korosztályos és válogatott sportolói, valamint az Egyetemi Világbajnokságokon és Egyetemi Európa-bajnokságokon érmet szerzők
  2.   A Miskolci Egyetem képviseletében Egyetemi Világbajnokságokon és Egyetemi Európa-bajnokságokon részt vevők, továbbá Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos Bajnokságokon és egyéb rangos egyetemi sporteseményeken (pl. Műszaki Felsőoktatási Sportnapok, Kárpát-medencei Egyetem Kupája) eredményes hallgatók
  3.   A Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club versenyzőjeként kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó hallgatók
  4.   Miskolci élvonalbeli sportcsapatokban versenyző hallgatók

A pályázati adatlapok beküldési határideje 2022. október 7. (péntek) 16:00

A pályázati adatlapok beküldésének módja: személyesen leadva a Miskolci Egyetem Sportközpontjában (Körcsarnok, földszint 3. iroda) vagy szkennelve, elektronikusan megküldve a gyenes@meafc.hu e-mail címre.

Érdeklődés, további információ: Gyenes Mirella (+36 20 360 5378, gyenes@meafc.hu)